.


 


OM SLP Besiktning

Vi utför besiktningar, men vilka är vi?

SLP Besiktning är ett företag med korta beslutsvägar och snabba slutförda besiktningar.  
Vi besiktigar hissar, portar samt övriga lyftanordningar enligt gällande lagkrav från Boverket och
Arbetsmiljöverkets område. 

Företaget bildades år 1994 och har kontor både i Göteborg och Uppsala. 

År 1995 blev vi ackrediterade av Swedac.

Vi hjälper dig att regelbundet utföra kontrollbesiktningar på era lyftanordningar. 


Klicka här för att ladda ner våra allmänna villkor

Klicka här för att ladda ner vår policy kring hanteringen av personuppgifter

Klicka här för att ladda ned vår företagspolicy

Klicka här för att boka besiktning