Ta del av våra miljöutskick!

För att  våra kunder och personal ska kunna vara insatta i vårt miljöarbete har vi lagt ut miljöteman nedan. Ta del av dessa miljöblad nedan genom att trycka på temat.

Vi hoppas att ni ska finna detta intressant!

 

KVALITET & MILJÖ

Vårt miljöarbete
SLP Besiktning är miljödiplomerade enligt kraven i Svensk Miljöbas sedan år 2012. Vi arbetar efter mål som gör att vi succesivt minskar vår påverkan på miljö. 

Vi strävar efter att samla ihop våra besiktningar områdesvis, minska vår pappersförbrukning och delge personalen god kunskap i miljöfrågor. Vi vill hjälpa till att bromsa klimatförändringarna i världen.

  
Detta innebär att organisationen har: 

En miljöpolicy, mål och handlingsplan

En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts

Genomfört konkreta miljöförbättringar

Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap

Förankrat och redovisat miljöarbetet

Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete 

 

    MiljödiplomSLP AB
Göteborgsvägen 18 
445 57 SURTE
Växel 031-53 43 90
Tel: 031-53 43 90 
E-post: info@slpab.se 
Fakturafrågor: fakturaservice@slpab.se

     VerksamhetspolicySLP AB
Göteborgsvägen 18 
445 57 SURTE
Växel 031-53 43 90
Tel: 031-53 43 90 
E-post: info@slpab.se 
Fakturafrågor: fakturaservice@slpab.se