KVALITET & MILJÖ

Vårt miljöarbete
SLP har tilldelats ett miljödiplom från Svensk Miljöbas vilket betyder att organisationen har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. 
  
Detta innebär att organisationen har:
 - En miljöpolicy, mål och handlingsplan

 - En aktuell miljöutredning där de betydande
    miljöaspekterna kartlagts

- Genomfört konkreta miljöförbättringar

- Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap

- Förankrat och redovisat miljöarbetet

- Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt 
   miljöarbete 


 SLP AB
Göteborgsvägen 18 
445 57 SURTE
Växel 031-53 43 90
Tel: 031-53 43 90 
E-post: info@slpab.se 
Fakturafrågor: fakturaservice@slpab.se

Gå in på bilden ovan för att ta del av vår miljöpolicy

SLP Hiss & Lyftbesiktning AB
Göteborgsvägen 18 
445 57 SURTE
Växel: 031-53 43 90
E-post: kundtjanst@slpab.se 
Fakturafrågor: fakturaservice@slpab.se