Besiktningsområden

SLP Besiktning är av Swedac ett ackrediterat kontrollorgan med behörighet att utföra besiktningar på lyftanordningar. SLP Besiktning utför besiktningar på Boverkets och Arbetsmiljöverkets område. Vi utför besiktningar enligt nationella och internationella standarder och föreskrifter.

Boverket står som föreskrivande myndighet vad gäller besiktning av hissar, portar, rulltrappor och skidliftar. Utifrån Arbetsmiljöverkets bestämmelser och föreskrifter utför vi besiktningar på exempelvis lastbilskranar, lastbryggor och bygghissar.  

Följ
länken här för att se en lista på objekt vi utför besiktningar på.

SLP Besiktning arbetar utifrån dessa bestämmelser gällande intervaller och nya föreskrifter som Boverket sätter upp.


Varför behövs en besiktning?
En regelbunden kontroll krävs för att säkerhetsställa hissens/lyftanordningens säkerhet.
Du och dina medarbetare ska känna er trygga med er hiss/lyftanordning. Vi kontrollerar att ert objekt uppfyller dagens krav, att inga skador uppstått under året som kan medföra risk för skador eller dyra driftstopp.


Vilka typer av besiktningar utför SLP Besiktning?

  • Återkommande besiktningar
  • Förstabesiktningar
  • Revisionsbesiktningar 
  • Montagebesiktningar
  • Särskild besiktning som kan åläggas av  tillsynsmyndighet
  • Verifikation av enstaka hissar
  • Slutlig kontroll av hissar


Klicka här för att boka besiktning...


Boverket
Följ länken för mer information om besiktning enligt Boverkets föreskrift...

Arbetsmiljöverket
Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbsida:
www.av.se

Swedac
Mer information om besiktning av hissar hittar du på Swedacs
webbsida:
www.swedac.se