Besiktning på Arbetsmiljöverkets område

Då kranar och lyftanordningar besiktigas efter kraven på Arbetsmiljöverkets område ska den återkommande besiktningen utföras under anordningens ordinarie besiktningsmånad eller senast under den andra månaden därefter. Besiktningen får också ha utförts före den ordinarie besiktningsmånaden. Om en sådan besiktning utförs tidigare än 2 månader före den ordinarie besiktningsmånaden skall dock en ny ordinarie besiktningsmånad beräknas med utgångspunkt från den dag då besiktningen faktiskt utfördes.

Typiska objekt inom detta området är: 
Kranar, alla typer
Lyftredskap
Lastbryggor
Fordonslyftar
Bakgavellyftare
Mobila arbetsplattformar
Mobilkranar
Lingångar

 

Besiktningstyper på kranar och lyftanordningar

SLP utför förstabesiktningar, konstruktionskontroller, installationsbesiktningar, återkommande besiktningar, montagebesiktning samt revisionsbesiktning efter ombyggnader.

Läs mer på
Arbetsmiljöverket vad som ingår i de olika besiktningarna och vad föreskrifterna säger.