Hissbesiktningar
En regelbunden besiktning ska enligt myndigheternas krav och regler utföras med jämna intervall enligt Boverkets föreskrifter. 

Egentligen är det en fråga om din, dina hyresgäster, dina anställdas och/eller dina kunders säkerhet. 
Därför ska en återkommande besiktning ske senast under ordinarie besiktningsmånad men kan påbörjas upp till 6 månader före utgången av ordinarie besiktningsmånad.

Hur ofta objektet ska besiktigas bestäms av besiktningsintervallet. För de flesta hissar (personhiss, varu-personhiss, sänghiss m fl.) samt för rulltrappor är intervallet till första besiktning 2 år och därefter 1 år.
För trapphissar, rullstolshissar, varuhissar och motordrivna portar är intervallet 2 år.

Vid reparation eller underhåll ska hissen vara avstängd och öppningar säkrade för att hindra nedstörtning i schaktet. Lista på vad den fortlöpande skötseln och tillsynen bör innehålla står i
Boverkets föreskrifter.
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 4 kap, 1-3 §§

Läs mer om vilka typer av besiktningar vi utför
här.