BESIKTNING HISSAR
 
SLP erbjuder besiktningar på Boverkets område. Boverket står som föreskrivande myndighet vad gäller besiktning av hissar, portar, rulltrappor och skidliftar.
SLP arbetar utifrån dessa bestämmelser gällande intervaller och nya föreskrifter som Boverket sätter upp.
 
Varför behövs en besiktning?
En regelbunden kontroll krävs för att säkerhetsställa hissens säkerhet.
Du och dina medarbetare ska känna er trygga med er hiss.
Vi kontrollerar att ert objekt uppfyller dagens krav, att inga skador uppstått under året som kan medföra risk för skador eller dyra driftstopp.
SLP är är ackrediterat av Swedac att utföra besiktningar. Vi utför besiktningar enligt nationella och internationella standarder och föreskrifter.

Nedan ger vi exempel på hissar vi utför besiktning på.


Klicka här för att boka besiktning...

 • ​​​​​Möbelhiss
 • Personhiss
 • Plattformshiss
 • Port motordriven
 • Ridåvägg
 • Rulltrappa
 • Småvaruhiss
 • Skidlift
 • Soptransporthiss
 • Sänghiss
 • Tillsynshiss
 • Trapphiss
 • Varupersonhiss
 • Varuhiss

GENOMFÖRANDE


- Återkommande besiktning

- Första besiktning

- Revisionsbesiktning

- Särskild besiktning som kan åläggas av
   tillsynsmyndighet


- Verifikation av enstaka hiss

- Slutlig kontroll av hiss

Boverket

Swedac

Mer information om besiktning av hissar hittar du på Swedacs webbsida: www.swedac.se

SLP Hiss & Lyftbesiktning AB
Göteborgsvägen 18 
445 57 SURTE
Växel: 031-53 43 90
E-post: kundtjanst@slpab.se 
Fakturafrågor: fakturaservice@slpab.se